ASỤSỤ IGBO

IGBO LANGUAGE  SS 2 THIRD TERM

                           THIRD TERM: E-LEARNING NOTES    SUBJECT                                                                            CLASS SS 2    SCHEME OF WORK                                           WEEK   TOPIC

IGBO THIRD TERM JS 1(BASIC 7)

  THIRD TERM E-LEARNING NOTES JSS 1 (BASIC 7) SUBJECT:       IGBO LANGUAGE SCHEME OF WORK WEEK      TOPIC Mmeghari ihe ndi a muru na taam gara aga 2-3.      Onuogugu site n’otu,ruo otu nde:onuogu site n’otu ruo otu nde,Ntinye onuogu   n’ahiriokwu,odide onuogu. Nzisaozi: (1) Uzo nzisa ozi:(i) keodinala di ka; okwuonu,ekwe,egbe dgz (ii)keugbua di  ka;ekwenti,redio,tiivii,nuzpepa,komputa dgz (2)

IZU ỤKA  NKE  AB ỤỌ (WEEK 3)

IZU ỤKA  NKE  AB Ụ Ọ (WEEK 3) IHE OMUMU: Asusu Igbo   KLAASI: SS 1       ISIOKWU: Mkpuruedemede na nsoroedide ya (a) Ikpoputa udaume (b)mgbochiume( c )myiriudaume (d) udamkpi. Akaraedemede.   NDISIOKWU: 1. Ikowa mkpuruedemede , na inye omumaatu   Mkpuruedemede: (i) Mgbochiume (ii) Udaume (iii) Myiriudaume Udamkpi   MKPURUEDEMEDE IGBO (IGBO ALPHABET)   Nke a

ASỤSỤ IGBO (L2) JSS 2 TAM NKE ABỤỌ

IZUỤKA 1. 2. 3. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. ISIOKWU / NDỊNISIOKWU NRỤGOSI a) Aha umu anụmanụ i) Anụ ụlọ        ii) Anụ ọhịa    iii) Anụ ndị na-ebi na mmiri iv) Aha ụmu nnụnu ụfọdụ v) Iji aha anụ ndị a mebe ahịrịmfe A)ỊZỤ NA IRE AHỊA i) Mkpụrụokwu ndị metụtara ngwa

ASỤSỤ IGBO (L1) JSS 2 TAM NKE ABỤỌ

IZUỤKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 10. 11. 10. 11. 12. 13. ISIOKWU / NDỊNISIOKWU AGỤMAGỤ: EJIJE EDEREDE i) Ọgụgụ akwụkwọ ejije a họpụtara ii) Nkọwa aha odee, isiokwu na ndị n’isiokwu ejije ya iii) Nkọwa usoro okwu na okwu    ọhụrụ ndị batara n’ihe a gụrụ OTU NZUZO N’ỤLỌAKWỤKWỌ Ai) Nkọwa

ASỤSỤ IGBO (L1) JSS 2 TAM NKE ATỌ

IZUỤKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12 13. ISIOKWU / NDỊNISIOKWU IKPOCHAPỤ ỤBỊAM NA AGỤỤ N’ALA ANYỊ Ai) Nkọwa isiokwu ii) Ihe dị iche iche na-ebute ụbịam     na agụụ iii) Ụzọ dị iche iche e si ekpochapụ     maọbụ egbochi ụbịam na agụụ. B) ỤBỊAM NA AGỤỤ na-agarịrị

ASỤSỤ IGBO (L1) JSS 2 TAM NKE MBỤ

IZUỤKA 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. ISIOKWU / NDỊNISIOKWU EKWUMEKWU a) Nkọwa nrụbeisi na ndebeiwu b) Inye ọmụmaatụ nrubeisi na ndebeiwu dịka ịga ozi, ịkwụ     ụtụisi, ịbịa akwụkwọ n’oge,dgz c) Uru na Ọghọm dị na nrubeisi na ndebeiwu AGỤMAGỤ: IDUUAZỊ i) Ọgụgụ akwụkwọ iduuazị a họpụtara ii)