THIRD TERM E- LEARNING NOTES   JS 1(BASIC 7) HAUSA LANGUAGE   SCHEME OF WORK   WEEK       TOPIC   Kayayyakin amfani a gida   Ire-iren kayayyakin da ake amfani dasu a gida   Kayayyakin amfani na cikin daki   Kayayyakin anfani na tsakar gida   Kayayyakin amfani na yin girki   Ma’anar furuci.