Akanlo ede

 

Class: Pry four

Subject: Yoruba Studies

 

Akole: Akanlo ede

 

  1. Se aya gbangba!

Itumo: ki eniyan doju ko isoro lai beru

 

  1. Ya apa!

Itumo: ki eniyan ma itoju owo tabi ohun ti a fi owo ra

 

  1. Edun arinle!

Itumo: eni ti o ti loeori sugbon ti opa da rago

 

  1. Fi aake kori!

Itumo: ki eniyan ko jale lati se nkan

 

  1. Fi aga gbaga!

Itumo:dije, ki eniyan koju ara won lati dan agbara won woo

 

Ise kilaasi

 

So itumo awon akanlo ede wonyii:

 

  1. Se aya gbangba – ___________________

  2. Edu arinle – ___________________

  3. Fi aga gbaga – ___________________

  4. Ya apa – _____________________

  5. Fi aake kori – ______________________

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *