Yoruba Jss 1 Scheme of work

YORUBA LANGUAGE SCHEME OF WORK JSS 1

SAA ETO ISE FUN SAA KIN-IN-NI

 

 

YORUBA LANGUAGE SCHEME OF WORK JSS 1

 

SAA ETO ISE FUN SAA KIN-IN-NI

 1. Alifabeeti ede Yoruba

Itan isedale Yoruba

Oriki litireso

 1. Ami ohun lori awon faweeli ati oro onisilebu kan

Ile-ife saaju dide oduduwa

 1. Ami ohun

Awon eya Yoruba ati ibi ti won tedo si

Awon ohun to ya litireso soto si ede ojoojumo

 1. Silebu

Ikini ni aarin eya Yoruba, ounje won ati bi won se n se won

 1. Akoto ode oni

Ikini II Akoko

Litireso alohun to je mo Aseye

 1. Akoto awon oro ti a sunki

Iwulo Ede Yoruba

Litireso Alohun to je mo esin

 1. Onka Yoruba lati ookan de aadota (1-50)

Bi asa se jeyo ninu ede Yoruba

Litireso Apileko

 1. Onka lati ookan lelaadota de ogorun-un (51-100)

Asa ati ohun-elo isomoloruko

 1. Oriki ati liana kiko aroko Yoruba pelu apeere

Isomoloruko II

Awon litir//so Apileko – Ere onitan.

 1. Aroko atonisona Alapejuwe

Oye jije ati ohu elo oye jije

Awon litireso apileko ewi

 1. Isori oro +ninu gbolohun

Isinku nile Yoruba

 

 

 

Spread the word if you find this helpful! Click on any social media icon to share
Use the search box to search for any topics or subjects that you want