Tag: First Term

YORUBA LANGUAGE PRIMARY 6 FIRST TERM EXAMINATION 

FIRST TERM EXAMINATION  CLASS: PRIMARY 6 SUBJECT: YORUBA LANGUAGE NAME:…………………………………………………………………………………… Iwe Kika:- Ewi Omoluabi Ninu ewi omoluabi, a rip e, omoluabi maa n _____ (a) si wahu (b) so yaya Ewi yii ko nipe, omoluabi a maa ______ (a) jeun ni won-tonwon si (b) sepe Omo ti yoo je asa mu tumo si _____ (a)

YORUBA LANGUAGE PRIMARY 5 FIRST TERM EXAMINATION 

FIRST TERM EXAMINATION  CLASS: PRIMARY 5 SUBJECT: YORUBA LANGUAGE NAME:…………………………………………………………………………………… Ere Idaraya: – Ere Ayo ________ ni igi gborogidi ti a gbe iho mejila si (a) opon ayo (b) odo _________ ni omo ayo (a) ileke (b) eso igi Omo ayo _________ ni o ngbe ni oju opon (a) merinlelogun (b) mejidinladota Apa __________ ni

YORUBA LANGUAGE PRIMARY 4 FIRST TERM EXAMINATION 

FIRST TERM EXAMINATION  CLASS: PRIMARY 4 SUBJECT: YORUBA LANGUAGE NAME:…………………………………………………………………………………… Iwe Kika: – Asinnu Ole __________ ni oruko oja ilu pokii (a) ikilo (b) ayelu Ohun ti o se akoba fun pokii nip e (a) o nra epa je (b) o ni ore pupo __________ ni o bu pokii pe: Lanboroki, oju re jaa (a)

YORUBA LANGUAGE PRIMARY 3 FIRST TERM EXAMINATION

FIRST TERM EXAMINATION  CLASS: PRIMARY 3 SUBJECT: YORUBA LANGUAGE NAME:…………………………………………………………………………………… Ewi: Ibawi E dake je je je Omo ile-eko, e gbohun enu mi Eje nkorin ara si yin leti Bee room ile-eko To nsojika Arofo yii nba omo ______ wi (a) omo ile-eko (b) omo ile-ise ______ to gbobawi ni dee ni _____ leyin ola

YORUBA LANGUAGE PRIMARY 2

FIRST TERM EXAMINATION  CLASS: PRIMARY 2 SUBJECT: YORUBA LANGUAGE NAME:…………………………………………………………………………………… Orin akomo niwa: – Omo rere Omo rere kii ___________ (a) puro (b) sun Omo rere kii ___________ (a) jo (b) jale Omo rere kii ___________ (a) sole (b) kawe Omo rere kii ___________ (a) sise (b) seke Omo rere kii ___________ (a) seka (b)

YORUBA LANGUAGE PRIMARY 1 FIRST TERM EXAMINATION 

FIRST TERM EXAMINATION  CLASS: PRIMARY 1 SUBJECT: YORUBA LANGUAGE NAME:…………………………………………………………………………………… Iro Ede: Di alafo awon leta wonyii A ______ d ______ e ______ g ______ h ______ j ______ l ______ n ______ o ______ r _______ s Kini Oruko awon aworan wonyii (Lodo, opon) (ibon, igi) (irin, okun) (ayan, eye) (igba, irin) Di awon

Primary 6 or Basic 6 Scheme of Work

Scheme of Work For  Primary Six  Basic 6                   Primary  or Basic 6   Primary  6 Scheme of Work First Term   Primary 6 Scheme of Work Second Term   Primary  6 Scheme of Work Third Term      

Primary 5 or Basic 5 Scheme of Work

Scheme of Work For  Primary Five Basic 5                   Primary 5 or Basic 5   Primary  5 Scheme of Work First Term   Primary  5 Scheme of Work Second Term   Primary  5 Scheme of Work Third Term                  

Primary 4 or Basic 4 Scheme of Work

Scheme of Work For  Primary Four Basic 4             Primary 4 or Basic 4   Primary  4 Scheme of Work  First Term    Primary  4 Scheme of Work  Second Term   Primary  4 Scheme of Work   Third Term              

Primary 3 or Basic 3 Scheme of Work

Scheme of Work For  Primary Three Basic 3           Primary  3 or Basic 3   Primary  3 Scheme of Work First Term   Primary 3 Scheme of Work Second Term   Primary  3 Scheme of Work Third Term        
error: Content is protected !!