ONKA YORUBA LATI OOKAN DE AADOTA (1-50).

OSE KEJE

EKA ISE: EDE

AKOLE ISE: ONKA YORUBA LATI OOKAN DE AADOTA (1-50).

Onka Yoruba je ona ti a n gba lati ka nnkan ni ona ti yoo rorun.

Nonba

1 Ookan
2 Eeji
3 Eeta
4 Eerin
5 Aarun-un
6 Eefa
7 Eeje
8 Eejo
9 Eesan-an
10 Eewaa
11 Ookanla 10+1=11
12 Eejila 10+2=12
13 Eetala 10+3=13
14 Eerinla 10+4=14
15 Aarun din logun 20-5=15
16 Eerin din logun 20-4=16
17 Eeta din logun 20-3=17
18 Eeji din logun 20-2=18
19 Ooka din logun 20-1=19
20 Ogun 20
21 Ookan le logun 20+1=21
22 Eeji le logun 20+2=22
23 Eeta le logun 20+3=23
24 Eerin le logun 20+4=24
25 Aarun din logbon 30-5=25
26 Eerin dni logbon 30-4=26
27 Eeta din logbon 30-3=27
28 Eeji din logbon 30-2=28
29 Ookan din logbon 30-1=29
30 Ogbon 30
31 Ookan le logbon 30+1=31
32 Eeji le logbon 30+2=32
33 Eeta le logbon 30+3=33
34 Eerin le logbon 30+4=34
35 Aarun din logoji 40-5=35
36 Eerin din logoji 40-4=36
37 Eeta din logoji 40-3=37
38 Eeji din logoji 40-2=38
39 Ookan din logoji 40-1=39
40 Ogoji 40
41 Ookan le logoji 40+1=41
42 Eeji le logoji 40+2=42
43 Eeta le logoji 40+3=43
44 Eerin le logoji 40+4=44
45 Aarun din laadota 50-5=45
46 Eerin din laadota 50-4=46
47 Eeta din laadota 50-3=47
48 Eeji din laadota 50-2=48
49 Ookan din laadota 50-1=49
50 Aadota 50

EKA ISE: ASA

AKOLE ISE: BI ASA SE JEYO NINU EDE YORUBA

Asa jeyo ninu Ede Yoruba ninu ipede bii owe, akanlo-ede, ewi ,ise sise abbl.

Apeere

OWE ASA TI O JEYO EKO TI AWON ASA YII KO WA
1 N o le waa ku ko le ri oye ile baba re je Oye jije A gbodo ni igboya
2 Faari aseju oko olowo ni mu ni lo Oge sise Ki a maa se koja agbara wa, ki a maa ba te
3 Aroba sa kii Sojo Eru jeje ni awon oba alaye (oye jije) Ki a maa bu ola fun awon alase
4 Obe ti bale ile kii je iyaale ile kii see Igbeyawo Agbodo maa gbe igbe aye alaaafia pelu eni ti ajo n gbe, a ko gbodo se ohun ti enikeji ko fe
Apeere akanlo-ede
5 Baba ti sun Asa Isinku Baba ti ku
6 O ta teru ni pa a Asa Isinku O ti ku abbl.

EKA ISE: LITIRESO

AKOLE ISE: LITIRESO APILEKO

Eyi ni litireso ti a se akosile ni gba ti imo mooko – mooka de si ile wa.

Litireso apileko pin si ona meta,

i Ewi

ii Ere-Onitan
iii Itan aroso

Litireso Apileko – Itan aroso

koko ti a gbodo tele ti a ba n ka litireso apileko itan aroso.

 1. Onkawe gbodo le salaye itan ni soki
 2. O gbodo le salaye ihuwasi awon eda itan inu iwe itan aroso
 3. O gbodo le mo koko oro itan naa
 4. Onkawe gbodo ko awon eko ti o ri ko jade
 5. O gbodo le fa awon isowolo ede jade bii owe, akanlo ede, abbl
 6. Onkawe gbodo le fa awon asa Yoruba ti o suyo jade
 7. Ba ka naa, O gbodo le mo ibudo itan aroso naa.

Igbelewon:

 • Kin ni litireso apileko?
 • Ona meloo ni o pin si?
 • Ko awon koko to onkawe gbodo tele ti a ba n ka litireso apileko
 • Ko onka lati ookan de aadota

Ise asetilewa: Ko owe ati akanlo ede meji meji ki o si fa asa ti o jeyo ninu okookan ati eko ti o ri ko jade