ISE EDE YORUBA KILAASI:JSS2 Second Term

Subject : Yoruba

 

Class : Jss 2

 

Term : Second Term

 

 

ISE EDE YORUBA

KILAASI :JSS2

 

 

ILANA ISE OSOOSE FUN SAA KEJI

WEEK 1

EDE: Atunyewo ise saa kin-in-ni

ASA: Atunyewo ise saa kin-in-ni

LIT: Atunyewo ise saa kin-in-ni

 

 

WEEK 2

EDE: Aroso Alapejuwe (ilana bi a se le ko aroko Yoruba )

ASA: Asa Iranra Eni lowo- Ajo, Esusu, Egbe Alafowosowopo

LIT: Litireso Alohun to je mo Esin Ibile- Iyere Ifa, Iwi, Ijala Iremoje.

 

 

WEEK 3

EDE: Aroko Asapejuwe ( kiko aroko alapejuwe).

ASA: Asa Iranra eni lowo (owe, aaro, arokodoko, ebese )

LIT: Kika Iwe Apileko: ere onise ti ijoba yan

 

 

WEEK 4

EDE: Aroso Oniroyin/Asotan ( ilana)

ASA: Ogun Jija (awon ohun ti o n fa ogun jija ati ohun ti ko ye ko fa ogun jija, awon oloye ogun).

LIT: kika iwe ere onise.

 

 

WEEK 5

EDE: Aroko Asotan/Oniroyin ( kiko aroko).

ASA: Eto Isigun, Ipalemo ogun jija, awon ohun elo ogun jija ati ete

ogun jija.

LIT: Litireso Alohun to je mo esin ibile- orin oro, sango pipe, esu pipe, oya pipe. Abbl.

 

 

6 EDE: Akaye Oloro Geere/Wuuru.

ASA: (a) Ipari ogun . (b) Ona ti a le gba dena ogun (d) anfaani ati aleebu.

LIT: Kika iwe Apileko ti ijoba yan.

 

 

7 EDE: Akaye Oloro Geere.

ASA: Atunyewo Asa Iranra-eni-lowo.

LIT: Kika iwe apileko ti ijoba yan.

 

 

8 EDE: Akaye ( ilana kika akaye Onisorogbesi).

ASA: Ikini

LIT: Kika iwe apikeko ti ijoba yan

 

 

9 EDE: Akaye Onisorogbesi.

ASA: Iwa Omoluwabi. Kin ni omoluwabi, ojuse omoluwabi ni awujo: (otito siso,iwa pele ati ibowo fun agba)

LIT: Kika Iwe Apileko ti ijoba yan.

 

 

10 EDE: Atunyewo orisii gbolohun ede Yoruba

ASA: Iwa omoluwabi ati ojuse omoluwabi si obi

 

 

11&12

 

 

IWE ITOKASI

1 S. Y Adewoyin (2004) New simplified L1Yoruba iwe keji [J. s. s .2] Copromutt (publishers) Nigeria Limited

2 Egbe akomolede ati asa Yoruba (2002) Eko ede ati asa Yoruba iwe keji (J.S.S.2) Longman Nig Plc.

3 Oyebamiji Mustapha (2009) Eko ede Yoruba titun iwe keji (J.S.S.3) university Press Plc.

4 Ayo Bamgbose Fonoloji ati Girama Yoruba (1990)

 

 

 

(Visited 22 times, 1 visits today)
error: Content is protected !!