BI  A SE N KI NI     IKINI                  ATI                                IDAHUN

Subject : Yoruba

 

Class : Jss 2

 

Term : Third  Term

 

Week : Week 4

 

Topic :

 

OSE KERIN

EDE

ISEDA ORO ORUKO

            AKOONU:-

__        Afomo ibere

Afomo aarin

NOOTI

Orisiirisii igbese ni a le gbe lati seda oro oruko yato si awon oro oruko ponbele ti a ni ninu ede Yoruba, sugbon ise kan naa ni gbogbo won n se ninu gbolohun.

AFOMO IBERE

(A)             A maa n seda oro oruko nipa fifi afomo ibere mo oro ise kan. Awon wunren afomo ibere ni:-

a e e i o o

a e  i o o

Ati, on, ,oni, olu

Apeere: –

 

Afomo ibere                Oro ise           Oro oruko ti a seda

 

a                      bo                                abo

e                      be                                ebe

o                      ku                                oku

e                      gbe                              egbe

ai                     lo                                 ailo

 

(B)       A maa n fi afomo ibere mo oro ise meji

Afomo ibere    Oro ise (1)       Oro (2)            Oro                   oruko ti a seda

I                       gba                  gbo                              Igbagbo

a                      ko                    jo                                 Akojo

I                       tan                   je                                 Itanje

a                      be                    wo                               Abewo

a                      pe                    je                                 Apeje

(D)       A maa n fi afomo ibere mo oro ise pelu oro oruko miiran. Isunki maa n waye laarin oro ise ati oro oruko ti o tele e ki a to wa seda oro oruko tuntun lara afomo ibere ati isunki.

Afomo ibere               Oro ise             Oro Oruko       Isunki              Oro oruko ti a seda

a                         pa                      eja               peja                              Apeja

on                          ra                       oja              raja                              Oaraja

a                         de                     irin                derin                            Aderin

ati                        gun                   igi                 gungi                           atigungi

Olu                      wa                    idi                 wadii                           Oluwadii

 

 

(E)       A maa n fi afomo ibere mo apola oro ise lati di oro oruko miran.

Afomo ibere                Apola ise                     Oro oruko ti a seda

I                       da eni ni eko                Idanilekoo

a                      ru eru ma so                 Arerumaso

a                      pa eni ma yo ida          apanimayoda

ai                     ro inu pa iwa   da        aironupiwada

ai                     fi agba fun enikan       aifagbafenikan

(E)       A maa n fi afomo ibere “oni” mo oro oruko lati seda oro oruko miran.

Apeere:-

Oni      +          Ile        =          onile

Oni      +          aso       =          Alaso

Oni      +          oogun  =          oloogun

Oni      +          oko      =          oloko

Oni      +          igi        =          Onigi

IGBELEWON

 1. Awon ona wo ni a le gba lo afomo ibere lati seda oro oruko.
 2. Awon wunren wo ni a n lo gege bi afomo aarin
 3. Seda oro oruko merin nipa lilo afomo ibere “oni”

AWON IWE KIKA

 1. Egbe akomolede ati asa Yoruba (2002) Eko ede ati asa Yoruba iwe keji (J.S.S.2) oju iwe 57-58 Longman Nig Plc.
 2. Oyebamiji Mustapha (2002) Eko ede Yoruba titun iwe keji (J.S.S.2) oju iwe 32-36 university Press .

 

ASA

IKINI (GREETINGS)

Ikini je okan lara asa Yoruba. O je ona ti a fi n gba mo omoluwabi. Yoruba ko fi owo yepere mu asa ikini. Ti omode ba n koja ni odo agbalagba o gbodo ki won afi ti o ba je wi pe omo naa ko ni eko ile. Okunrin maa n dobale ki eniyan ni ni igba ti obinrin yoo kunle.

IDOBALE ATI IKUNLE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AKOKO                          IKINI                                       IDAHUN

Aaro/owuro                      Ekaaro o                                      o o, a dupe

E e jiire bi o

Osan                                 E kaasan  o                                  o o.

Irole                                  E kuurole o                                  o o

Ale                                    E kale o                                       o o

 

 

 

 

BI  A SE N KI NI     IKINI                                                 IDAHUN

Aboyun                                  Asokale anfaani o                   e se o

Nibi isomoloruko                 E ku ijade oni                        adun a kari o

Nibi  oku                                E ku aseyinde o                      eyin naa a gbeyin arugbo yin o

Onidiri                                   Eku ewa/oju gbooro               o o

Agbe                                       Aroko bodun de o                ase o

Osise Ijoba                            oko oba o ni sayin lese o                  ami o

Ijoye                                       kara o le                                 wa a gbo.

Oba                                         Kabiyesi o                             oba n ki o

Eni to n jeun lowo                E bamiire o                          omo rere a ba o je

Nibi oku agba                       E ku aseyinde o                    e se o, eyin naa a gbeyin arugbo yin o

Ipo Iloyun                              afon a gbo ko to wo

A a gbohun iya ati ti omo o

Were ni a o gbo o

Agbe o ni fo, omi o ni danu o

 

ÌWÉ ÀKÀTILÉWÁ

Oyèbámjí Mustapha (2013) ÈKÓ ÈDÈ YORÙBÁ TITUN ìwé kìn-ín-ní University Press Plc oju iwe 116-120

 

IGBELEWON

 1. Ko ona meta ti a n gba ki awon onise owo meta.

Bawo ni won se n ki (eniyan ni): osan, alaboyun, ogilniti ati eni ti o n jeun lowo.

APAPO IGBELEWON

 1. Awon ona wo ni a le gba lo afomo ibere lati seda oro oruko.
 2. Awon wunren wo ni a n lo gege bi afomo aarin
 3. Seda oro oruko merin nipa lilo afomo ibere “oni”
 4. Salaye bi a se n ki awon wonyi: aboyun agbe, osise ijoba, oba

 

ATUNYEWO EKO

 1. Ko gbogbo iro konsonanti sile
 2. Ko gbogbo iro faweli sile.

 

IWE AKATILEWA

 1. Oyebamiji Mustapha (2009) Eko Ede Yoruba Titun iwe keji (J.S.S.3) university Press oju iwe 198-200
 2. Egbe Akomolede ati Asa Yoruba (2002) Eko Ede ati Asa Yoruba iwe keji (J.S.S.2) Longman Nig Plc oju iwe 17.

 

ISE ASETILEWA

1          A seda “ebe” nipa fifi afomo ibere mo _______ (a) oro ise kan (b) Oro ise meji (d) Oro ise pelu oro oruko

 1. Afomo ibere mo oro ise meji ni _______ (a) Ebe (b) Oluwadii (d) Apeje.

3          Oro oruko maa n sise pelu oro ise ninu iseda oro oruko (a) Beeko (B0 Bee ni (d) ko ye mi.

4          igba a ro o ni won maa n ki (a) oba (b) ijoye (d) alaboyun

5          eni ti o maa n dobale ni (a) okunrin (b) obinrin (d) agbe.

 

 

 

 

 

 

APA KEJI

 1. Lo awon oro wonyi lati seda oro oruko: oni, ati, e.
 2. salaye lekun rere.

 

(Visited 51 times, 1 visits today)
error: Content is protected !!