SECOND TERM EXAMINATION  CLASS: PRIMARY 5 SUBJECT: YORUBA LANGUAGE

 

 

SECOND TERM EXAMINATION 

CLASS: PRIMARY 5 SUBJECT: YORUBA LANGUAGE

NAME:………………………………………………………………………………

Ojo ojumo ni Ade n fo eyin re

Bo ba fo o tan

A we gbogbo ara re da saka

Nitori eeri ara

Ade ki i rinrin idoti

Eekanna re a mo tonitoni

Aso re a mo nini ni gbogbo igba

Ma a gbeyin rira laaye

Arun ti gbabe eekanna ko kere

Ki aisan ma ba gbe o de

Ibeere

  1. ______________ ni Ade n fo eyin re (a) ose kan (b) ojojumo (c) osu meji
  2. Ade ki i rinrin ___________ (a) mimo (b) janduku (c) idoti
  3. Arun ti nbe labe __________ ko kere (a) eekanna (b) irun (c) abia
  4. A gbodo ma we ara ko ___________ (a) ma a yo (b) da saka (c) ma bo
  5. Ti a ba we dada, __________ o ni gbe wa de (a) erepa (b) orun (c) aisan
  6. Ni ile Yoruba, Agbada je aso _________ (a) okunrin (b) obinrin (c) eranko
  7. Gele je aso ____________ (a) isere (b) imurode (c) ise
  8. Osu _________ ni osu ope (a) kejila (b) kini (c) kefa
  9. Orisirisi aso ni Yoruba ma n wo ki oyinbo to de (a) Beeni (b) Beeko
  10. __________ je ounje ile Yoruba (a) sharwama (b) chicken and chips (c) amala

Theory:

Dahun gbogbo ibeere wonyii

Ko onka ni ede Yoruba (1 – 10)

1  =

2 =

3 =

4 =

5 =

6 =

7 =

8 =

9 =

10 =

Ko awon ojo wonyi ni ede yoruba 

Sunday _______________________

Monday _______________________

Tuesday _______________________

Wednesday ______________________

Thursday _______________________

Friday _______________________

Saturday _______________________

Daruko osu marun ni ile Yoruba ati oruko geesi won

Spread the word if you find this helpful! Click on any social media icon to share