HAUSA LANGUAGE L1 SECOND TERM ZANGO NA BIU AJI BIU

MAKO
BATU/KUMSHIYA
AYYUKA
1
HARSHE:
Ma’ana da
ire-iren rukunonin kalmomi. Misali – suna, wakilin suna, aikatau, bayanau ds.
2
HARSHE:
Ma’anar
insha’i da misalansa. Misalign – insha’i siffantawaninsha’in labari, insha’in
muhawara, ds.
3
ADABI:
Aiwatar da
karatun gajerun rubutaitun waƘoƘi.
4
ADABI:
Ma’anar
rubutaccen adabi da rukunonin sa. Misali rubutun zube, waƘa, wasan ƘwaiƘwayo.
5
AL’ADA:
Ma’ana
shugabanci da muhimmancinsa. Misali – jagoranci, gudanar da mulki, tabbatar
da bin doka, zaman lafiya, tsaro, adaki, ds.
6
HARSHE:
Bayani akan
misalan rukunonin kalmomi. Misali –
suna, wakilin suna, aikatau, sifa, bayanau, ds.
7
HARSHE:
Cikakken
bayani akan nau’o’in insha’i. misali – na siffantawa, na labari, na muhawara,
na  bayyanawa, na Ƙarin Magana, na
wasiƘa, ds.
8
ADABI:
Ci gaba da
nazarin gajarun rubutattun waƘoƘ’in Hausa. Missal – jigo, salo zubi, tsari,
ds.
9
ADABI:
Cikakken
bayani akan rukunonin ruutaccen adabi. Misali –  rubutun zube, waƘa, wasan, ƘwaiƘwayo.
10
AL’ADA:
Misalan shugabanci,
matakai uku na gwamnati da hawa uku na mulki
11
Maimaitawa/bitan aikin baya
12
Jarabawa

HAUSA LANGUAGE L1   SECOND TERM ZANGO NA BIU             AJI BIU

Spread the word if you find this helpful! Click on any social media icon to share
Use the search box to search for any topics or subjects that you want