Idanwo Taamu Kejì Ipele Alakobere Primary School Yoruba

 

CLASS: PRIMARY 1
SUBJECT: YORUBA LANGUAGE
 NAME: …………………………………………………………………………
APA KINNI:
1.) Ka ______ ti a baji ni owurọ (a) we (b) ja
2.) Ka fo _________ ti a baji ni owuro (a) ara (b) ẹnu
3.) Ka ya ___________ ori wa ti a baji ni owuro (a) irun (b) ese
4.) Ka ge ___________ owo wa ati ti ________ wa ti o ba gun. (a) irun ati oju (b) eekanna ati ẹse
5.) Ka wo _________ ti o mo toni toni. (a) aso (b) ileke
6.) Awon wo ni a n ki pe: Oko a re fo o (a) Awako (b) ogun
7.) Awon wo ni a n ki pe: Aroko bodun de o (a) Onidiri (b) Agbe
8.) Awon wo ni a n ki pe: Aredu o (a) Alaro (b) Alayo
9.) Bawo ni omokunrin se nki obi (a) Kunle (b) Dobale
10.) Bawo ni omobinrin se n ki obi (a) sun (b) Kunle
APA KEJI:
1.) Kini oruko aworan yii? (a) Ikoko (b) Akeregbe
2.) Kini oruko aworan yii? (a) Irin (b) kokoroo
3.) Kini oruko aworan yii?
     (a) Ada (b) Igi
4.) Kini oruko aworan yii?
(a) Okun (b) Eni
5.) Kini oruko aworan yii?
(a) Ibon (b) Irin
Di awon alafo wonyi:
i.) ik____k ____ ( oo, ss)
ii.) K____k____ro ( pp, oo)
iii.) A____a ( d, m)
iv.) E____i (k, n)
v.) I____on ( b, t)
[mediator_tech]
CLASS: PRIMARY 2
SUBJECT: YORUBA LANGUAGE
 NAME:
APA KINNI:
1.) ______________ ni Igi gbooro gidi ti a gbe iho mejila si. (a) Opon ayo (b) omo ayo
2.) Omo ayo __________________________ ni o ngbe ni oju Opon ayo. (a) Merinlelogun (b) Mejidinladota
3.) _____________ ni omo ayo. (a) Okuta (b) Eso
4.) Apa _____________ ni a n ta ayo si. (a) Otun (b) Osi
5.) A kii tan ina ta ayo ni _____________ (a) Osan (b) Ale
6.) Kini itumo alo apamo yii:- Ki lo bo somi ti koro to. (a) Okuta (b) Okinni
7.) Kini itumo alo apamo yii:- Kilo ko ja niwaju oba ti ko ki oba. (a) Agbara (b) Esinsin
8.) Kini itumo alo apamo yii:- Opa tinrin kanle O kanrun. (a) Igi (b) Ojo
9.) Kini nomba yii ni ede Yoruba:- 15 (a) Arundinlogun (b) Arundinlogbon
10.) Kini nomba yii ni ede Yoruba:- 12 (a) Erinla (b) Ejila
APA KEJI
(A.) ALO O APAMO:
1.) Alo o, aloo Awe obi kan, a je doyo, ki ni o? (a) Ahon (b) Ori
2.) Alo o, aloo, Aso baba mi kan lae lae, aso baba mi kan laelae, eti lo ngbo, kii ngbo laarin, ki ni o (a) Aga (b) Odo
3.) Alo o, aloo, Mo nlo soyo, mo koju soyo, mo nbo loyo, mo koju soyo, ki ni o (a) Ilu (b) Iwe
4.) Alo o, aloo, Opa tinrin kan le, o kanrun, ki ni o, (a) Irin (b) Ojo
5.) Alo o, aloo, Aranmo lakara, Akara siwaju omo dele, ki ni o:- (a) Ojiji (b) Omi
(B) BAWO NI ASE NKI AWON ONISE OWO WONYII:-
 IKINI IDAHUN
i.) Awako (a) Oko a refo o (b) Owo aya o
ii.) Akope (a) Adupe o (b) Igba a ro o
iii.) Alaro (a) Aredu o (b) Ogun a gbe o
iv.) Onidiri (a) Emo se o (b) Oju gbooro o
v.) Babalawo (a) Iyemoja a gbe o (b) Aboru bo ye o
[mediator_tech]
SECOND TERM EXAMINATION 2015/2016
CLASS: PRIMARY 3
SUBJECT: YORUBA LANGUAGE
NAME:
APA KINNI:
1.) Kini itumo alo apamo yii:- Opo baba alo kan lae lae, opo baba alo kan lae lae, Ojo ti o ba de fila pupa ni iku de ba, kini o? (a) Abela (b) Igi
2.) Ikoko baba alo kan laelae, ikoko baba alo kan laelae, odo ti yoo sere esin, o ni oun fe we lodo, kini o? (a) ere (b) sigidi
3.) Alo o, alo o,Adiye baba mi kan laelae, Adiye baba mi kan laelae, owo lo nje, kii je agbado, kini o? (a) Ile-Ife (b) Ile-ejo
4.) Alo o, alo o, oruku tindin tindin, oruku tindin tindin, oruku bi igba omo gbogbo won lo yaje, kini o? (a) Epo (b) Ata
5.) Alo o, alo o, ile gbajumo, kiki imi eran (a) agbalumo (b) ibepe
6.) Alo o, alo o, ikoko rugudu feyin ti gbo, kini o? (a) Igbin (b) Igbale
7.) Kini oruko nomba yii ni ede yoruba:- 25 (a) Arundinlogbon (b) Arundinlogun
8.) Kini oruko nomba yii ni ede Yoruba:- 30 (a) Ogoji (b) Ogbon
9.) Pari owe yii:- O ju mewa _______________________ (a) lo dara ju (b) ko joju eni
10.) Bi omode ba mo wo we, _______________________ (a) a ba agba jeun (b) a sa fun agba
APA KEJI:
1.) Kini a npe awon nomba yii ni ede Yoruba?
i.) 30 : _______________________ (a) Ogbon (b) Ogoji
ii.) 20 : _______________________ (a) Ewa (b) Ogun
iii.) 15 : _______________________ (a) Arundinlogun (b) Arundinlogbon
iv.) 25 : ___________________________ (a) Arundinlogoji (b) Arundinlogbon
v.) 40 : ____________________________ (a) Adota (b) Ogoji
2.) Pari awon owe won yii:-
i.) Agba kii nwa loja ; ______________________________ (a) Kinu o bi ni (b) Kori omo tuntun wo
ii.) Ile ti a fi ito mo; ________________________________ (a) Iri ni yoo wo (b) a dara si ni
iii.) Esin iwaju ; __________________________________ (a) lo dara ju (b) ni teyin now sare
iv.) Bami na omo mi; _____________________________ (a) Ko de inu olomo (b) Owo dun Iya e ni
v.) Oju ti yoo ba ni kale; ___________________________ (a) a ri iran si ni (b) Kii ti owuro sepin
[mediator_tech]
SECOND TERM EXAMINATION 2015/2016
CLASS: PRIMARY 4
SUBJECT: YORUBA LANGUAGE
 NAME:
APA KINNI:
1.) Awon ______________ lo ni ilu bata (a) Obatala (b) Sango (d) Ifa
2.) Awon _______________ lo ni ilu Ipese (a) Babalawo (b) Ogun (d) Esu
3.) Awon _______________ lo ni ilu Igbin (a) Elegun (b) Obatala (d) Ogun
4.) Kii ma mosi, kii maa kagba ko nile oko, nibo ni ati nko orin yii? (a) Nibi isile (b) Nibi oye jije (d) Nibi igbeyawo
5.) A tu wa lara, a tu wa lara o, nibo ni a ti nko orin yii? (a) nibi isile (b) Nibi oye jije (d) Nibi igbeyawo
6.) A mori baba, o gbayi, o gbeye, Amori baba wa, nibo ni a ti nko orin yii? (a) nibi isile (b) nibi oye jije (d) nibi igbeyawo
7.) Omo wo ni awon Yoruba nki bayii pe:- Agbo lenu bi agogo, omo onigba irawo (a) Ojo (b) Oke (d) Ige
8.) Omo won ni awon Yoruba nki bayii:- Awuru yale, yagi oko, Ero ajase nbo lona (a) Dada (b) Ige (d) Aina
9.) Omo wo ni awon Yoruba nki bayii:- Orosun rolo, oniguda ibi, eni abebe be, ko to seso (a) Ige (b) Aina (d) Ajayi
10.) Kini itumo Akanlo ede yii:- ta ika si (a) leri lati gba esan (b) Sa kuro ni ilu (d) Ki eniyan daradara
[mediator_tech]
APA KEJI:
1.) Daruko marun-un ilu ile Yoruba, ki o se alaye okan ninu won ni soki.
__________________________________________________________________________________________________________________________________
2.) Kini a npe no Oriki?
__________________________________________________________________________________________________________________________________
3.) Kini itumo awon akanlo ede yii:
i.) Dayaja = _______________________ (a) mu ni beru gidigidi (b) mu ni gbon
ii.) Gbonu = _______________________ (a) Maa salo (b) Maa jiyan lori ebi
iii.) Gbe ese le = ____________________ (a) Fi agbara gba ohun ini eniyan (b) gbe ese le eniyan
iv.) Owo eyin = _____________________ (a) Owo ti o wa ni eyin (b) ebun ti a fun eniyan lati gba oju rere ti ko to si
v.) Kawo botan = _____________________ (a) Sise ole (b) Jija ole
[[mediator_tech]
SECOND TERM EXAMINATION 2015/2016
CLASS: PRIMARY 5
SUBJECT: YORUBA LANGUAGE
 NAME:
APA KINNI:
1.) ___________ ni eni ti o wa laarin omo kunrin ati omo binrin ti won fe fe ara won. (a) Alatunse (b) Alarinna (d) Alamojuto
2.) Oro ti omo kunrin ba ba omo binrin so ni a npe ni ______________________ (a) Ijohen (b) Itoro (d) Idana
3.) ____________ ni Ige oro ti eemi le gbe jade lekansoso. (a) Gbolohun (b) Akanlo ede (d) Silebu
4.) Kini oruko nomba yii ni ede Yoruba: 95? (a) Arundinlogbon (b) Arundinlogorun (d) Arundinlogun
5.) Kini oruko nomba yii ni ede Yoruba: 45? (a) Arundinladota (b) Arundinlogoji (d) Arundinlogbon
6.) Nibo ni won ti nko orin ayeye yii, Owo osun lowo mi? (a) Isomo loruko (b) Igbeyawo (d) Isile
7.) Nibo ni won ti nko orin ayeye yii? A mori baba wa (a) Nibi isile (b) Nibi igbeyawo (d) nibi oye jije
8.) __________________ ni bi iku, ni bi aarun, iku o ni pa e ni rewerewe, arun o nig be e de. (a) Orogbo (b) Obi (d) Atare
9.) ______________ ni o nfi adun aye eniyan han. (a) Oyin (b) Epo (d) Omi
10.) Kini oruko omo ti a bi lati inu apo wa si aye. (a) Oke (b) Ige (d) Ojo
APA KEJI:
1.) Daruko igbese marun-un ninu igbeyawo ni aye ode-oni, ki o se alaye okan ninu won ni soki
__________________________________________________________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
2.) Ko okan ninu orin ibile fun ayeye:
__________________________________________________________________________________________________________________________________
3.) Daruko ohun marun-un ti a fi nso omo loruko, ki o se alaye okan ninu won:
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
[mediator_tech]
SECOND TERM EXAMINATION 2015/2016
CLASS: PRIMARY 6
SUBJECT: YORUBA LANGUAGE
 NAME:
APA KINNI:
1.) Awon ________________ lo maa nse ise irun didi. (a) Obinrin (b) Okunrin (d) Arugbon
2.) Awon ________________ lo ni ise emu dida. (a) Awako (b) Agbe (d) Apeja
3.) _______________ ni akojopo oro ti eemi legbe jade leekan soso.(a) Gbolohun (b) Silebu (d) Owe
4.) Awon __________ lo ni osun kikun ni ikawo. (a) Igbo (b) Hausa (d) Yoruba
5.) Awon _______________ lo ni laali lile ni ibeere peepee. (a) Hausa (b) Igbo (d) Yoruba
6.) ________________ ni a fin pa eyin. (a) Ada (b) Iko (d) Obe
7.) Oruko aso Yoruba ni ___________________ (a) Adire (b) Seti (d) Sokoto
8.) Kini oruko nomba yii ni ede Yoruba, 110? (a) Ogorun (b) Adofa (d) Ogoje
[mediator_tech]
9.) Kini ourko nomba yii ni ede Yoruba, 140? (a) Ogorin (b) Ogoji (d) Ogoje
10.) Pari owe yii:- Ile la now, ______________________ (a) Ka to jeun (b) Ka to we (d) Ka to somoloruko
APA KEJI:
1.) Bawo ni a se nki awon onise wonyii ati bi won se nda wa lohnu:
   Onise Ikini Idahun
i.) Awako ______________________ ________________________
ii.) Alaro ______________________ ________________________
iii.) Agbe ______________________ ________________________
iv.) Onidiri ______________________ ________________________
v.) Alayo ______________________ ________________________
2.) Daruko ona marun-un ti a ngba se Oye ni ile Yoruba, ki o se alaye okan ninu won ni soki
________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________[mediator_tech]
3.) Bawo ni a se nseda awon oro oruko wonyii:-
i.) Oni + ata = ____________________________________
ii.) Oni + eja = ____________________________________
iii.) Oni + oko = ___________________________________
iv.) Oni + aya = ___________________________________
v.) Ai + igbagbo = _________________________________
4.) Fa ila si eyi ti o nse oluwa, oro-ise ati abo ninu gbolohun wonyii:-
i.) Olu je eba ni ana.
ii.) Isola pa eran ti o tobi.
iii.) Wale lo si oko.
iv.) Kola mu emu ni oko.
v.) Yetunde ra iru ati iyo ni oja.