YORUBA FIRST TERM EXAMINATION PRIMARY 4

NAME:                                                                                   

 

CLASS: PRIMARY 4                        

 

SUBJECT: Eko Ede Yoruba

Ilana: Dahun Gbogbo Ibeere yii

 1. Apeere iwaomoluabi ni ________ (a) afojudi (b) ojukokoro           (c) ibowofagba
 2. Amin ohuna arin ni _________(a) do \ (b) re              (c) mi /
 3. Amin ohun oke ni __________ (a) re (b) do \           (c) mi /

Ewo ninu awon oro wonyi ni a kodarad ara?

 1. (a) sau (b) nsa            (d) sun
 2. (a) aeeko (b) akeeko     (d) akoeek
 3. (a) Ile (b) eil             (d) iel
 4. Ewo ni ki ise orisi igbeyawo? (a) ibile (b) ewo (d) soosi
 5. Ise oluko dara ju iseagba lo je apeerearoko _________ (a) ijiroro (b) alagidi (c) ariyanjiyan
 6. Igbeyawo je idapo laarin okunrin ati __________ (a) omode (b) obirin (d) eranko
 7. Okan lara awon anfaani ti o wa lara hihu iwaomoluabi ni _______(a) ikinni (b) iponle (d) iforibale
 8. Iwaomoluabi maanje ki ilu _________(a) losiwaju (b) faseyin     (d) durolojukan
 9. Omoluabi ni __________________________________________
 10. Eko ile maa nje ki Eniyan wulo ni awujo. Beeni / Beeko
 11. Irele je apeere ekoile. Beeni / Beeko

Fi ami ohun si ori oro wonyii

 1. Igba (calabash)
 2. Elede (pig)
 3. Ewo ni kiise ohun elo idana ni ile Yoruba? (a) oyin          (b) isu (d) omi
 4. Awon ebi oko iyawo ni o maan dan aniile Yoruba. Beeni / Beeko
 5. Awon omode gbodo bowo fun ________(a) agbalagba (b) kokoro      (d) omode
 6. Ile-Iwe mi je apeere aroso _________ (a) onitan (b) asapejuwe      (d) ariyanjiyan
 7. Ojukokoro je nkan laraa won iwa omoluabi. Beeni / Beeko
 8. Fi amin si ori oro yii “Agbalagba”
 9. A maa nse igbeyawo kootu ni _______ (a) soosi (b) mosalasi

(c) kootu

Daruko awon amin ohun wonyi

 1. \ ____________
 2. / ____________
 3. Igbeyawo _________ ko gba okunrin laye lati niI jyawo kan lo.

(a) soosi (b) ibile (c) mosalasi

 1. Amin ohun isaleni _________ (a) do \ (b) re           (d) mi /
 2. Ewo ni kii se apeere aroso? (a) ijioro (b) alagidi             (d) ariyanjiyan
 3. Igbeyawo onigbagbo gbani laye lati fe ju iyawo kan lo. Beeni / Beeko
 4. “Bi moba di gomina ipinle mi” je apeere aroso ______(a) onitan (b) ijioro (c) ariyanjiyan

 

 

THEORY (6 marks per question)

Dahun awon ibeere wonyii patapata

1a.       Daruko amin ohun Yoruba ta ni, kosiyaami won.

________________________________________________________________________________            ________________________________________________________________________________            ________________________________________________________________________________

 1. Fi ami si ori oro wonyii

 

 1. Igba (season)             ii.   Owo  (hand)                     iii. Ope (palm tree)

 

 1. Ko gbolohun mefa lati fi han wipe omokunrin wulo ju omobirin lo.

________________________________________________________________________________            ________________________________________________________________________________            ________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________            ________________________________________________________________________________            ________________________________________________________________________________

 

3a.       Daruko awon ohun elo idana meta

________________________________________________________________________________            ________________________________________________________________________________            ________________________________________________________________________________

 

 1. Ko apeere iwa omoluabi meta ti o mo.

________________________________________________________________________________            ________________________________________________________________________________            ________________________________________________________________________________

 

4a.       Daruko orisi igbeyawo meji ti o mo

________________________________________________________________________________            ________________________________________________________________________________            ________________________________________________________________________________

 

 1. Ko ise ile meta ti o mo

_____________

_____________

_____________

 

Complete the table

 1. Ami ohun isale ni ___________
 2. Ami Ohun aarin ni ___________
 3. Ami ohun oke ni  ___________

 

 

 

 YORUBA FIRST TERM EXAMINATION PRIMARY 1

Spread the word if you find this helpful! Click on any social media icon to share