Onka Yoruba (101 ‚Äď 300)

OSE KARUN ‚Äď UN

EKA ISE:    EDE

AKOLE ISE:¬†¬†¬† Onka Yoruba (101 ‚Äď 300)

Ezoic

Onka Yoruba je ona ti a n gba lati ka nnkan ni ona ti yoo rorun.

 

Onka ni bi a se n siro nnkan ni ilana Yoruba.

Ezoic

 

Onka Yoruba lati ookanlelogorun-un de eedegbeta

ONKA FIGO ONKA NI EDE YORUBA
101 OOkanlelogorun-un
102 Eejilelogorun-un
103 Eetalelogorun-un
104 Eerinlelogorun-un
105 Aarundulaa-adofa
106 Eerindinlaa-adofa
107 Eetadinlaa-adofa
108 Eejidinlaa-adofa
109 Ookandinlaa ‚Äď adofa
110 Aadofa
111` Ookanlelaa-adofa
112 Eejilelaa-adofa
113 Eetalelaa-adofa
114 Eerinlelaa-adofa
115 Aarundinlogofa
116 Eerindinlogofa
117 Eetedinlogofa
118 Eejidinlogofa
119 Ookandinlogofa
120 Ogofa
121 Ookanlelogofa
122 Eejilelogofa
123 Eetalelogofa
124 Eerunlelogofa
125 Aarundinlaa-adoje 
126 Eerundunlaa-adoje 
127 Eetadunlaa-adoje
128 Eejidunlaa-adoje
129 Oookadinlaa- adooje 
130 Aadoje 
131 Ookanlelaa ‚Äďadoje
132 Eejilelaa-adoje
133 Eetalelaa-adoje 
134 Eerunlelaa-adoje 
135 Aarundinlo-goje 
136 Eerundinlogoje 
137 Eetadiinlogoje 
138 Eejidinlogoje 
140 Ogoje 
141 Okandinlogoje 
142 Eejilelogoje 
143 Eetalegoje 
144 Eerunlelogoje 
145 Aarundunlaa-adoje 
146 Eerundinlaa-adoje 
147 Eetadinlaa-adoje 
148 Eejidinlaa-adoje 
149 Ookandinlaa-adoje 
150 Aadojo 
151 Ookanlelaa-adojo 
152 Eejilelaa-adojo `
153 Eetalelaa-adojo 
154 Eerunlelaa-adojo 
155 Aarundinlogojo 
156 Eerundinlogojo 
157 Eetadinlogojo 
158 Eejidinlogojo 
159 Ookandinlogojo 
160 Ogojo 
161 Ookanlelogojo 
162 Eejilelogojo 
163 Eetalelogojo 
164 Eerunlelogojo 
165 Aarundinlaa-adosan-an
166 Eerundinlaa-adosan-an 
167 Eetadinlaa-adosan-an
168 Eejidinlaa-adosan-an 
169 Ookandinlaa-adosan-an 
170 Aadosan-an 
171 Ookanlelaa-adosan-an 
172 Eejilelaa-adosan-an 
173 Eetalelaa-adosan-an 
174 Eerunlelaa-adosan-an 
175 Aarundinlogosan-an 
176 Eerundinlogosan-an 
177 Eetadinlogosan ‚Äďan¬†
178 Eejidinlogosan-an 
179 Ookandinlogosan-an 
180 Ogosan-an 
181 Ookanlelogosan-an 
181 Ooknlelogosan-an
182 Eejilelogosan-an 
183 Eetalelogan-an 
184 Eerunlelogosan-an 
185 Aarundinlaa-adowaa
186 Eerundunlaa-adowaa
187 Eetadinlaa-adowaa
188 Eejidinlaa-adowaa
189 Ookandinlaa-adowaa 
190 Aadowa/igba-o-din kewa 
191 Ookanlelaa ‚Äďadowa
192 Eejilelaaa-adowa 
193 Eetalelaa-adowa 
194 Eerunlelaa-adowa 
195 Aarundiin-nigba 
196 Eerundin-nigba 
197 Eetadin-nigba 
198 Eejidin-nigba 
199 Ookandin-nigba 
200 Igba/ogowaa
201 Igba ole-kan
202 Igba ole-meji 
203 Igba ole-meta  
204 Igba ole-merin 
205 Igba ole marun-un 
206 Igba ole-mefa 
207 Igba ole-meje 
208 Igba ole-mejo 
209 Igba ole-mesan-an 
210 Igba ole-mewaa 
211 Ookoolenigba-odun mesan (220-9)
212 Okoolenigba-odun mejo (220-8) 
213 Okoolenigba-odun meje (220-7)
214 Okoolenigba-odun mefa (220-6)
215 Okoolenigba-odun marun-un (220-5)
216 Okoolenigba-odun merun (220-4)
217 Okoolenigba ‚Äďodun meta (220-3)
218 Okoolenigba- odun meji (220-2)
219 Okoolenigba-odin kan (220-1)
220 Okoolenigba 
221 Okoolenigba ole-kan 
222 Okoolenigba ole-meji 
223 Okoolenigba ole-meta 
224 Okoolenigba ole- merin
225 Okoolenigba ole-marun-un  
226 Okoolenigba ole-mefa 
227 Okoolenigba ole-meje 
228 Okoolenigba ole-mejo 
229 Okoolenigba ole-mesan-an 
230 Okoolenigba ole-mewaa/ojilenigba odin mewaa
231 Ojinlenigba odin-mesan-an 
232 Ijilenigba odin-mejo
233 Ojilenigba odin-meje 
234 Ojilenigba odin- mefa  
235 Ojilenigba odin -marun-un
236 Ojilenigba odin-merin
237 Ojilenigba odin-meta
238 Ojilenigba odin-meji
239 Ojilenigba odin-kan 
240 Ojilenigba 
241 Ojilenigba ole-kan 
242 Ojilenigba ole-meji 
243 Ojilenigba ole-meta 
244 Ojilenigba ole-merin 
245 Ojilenigba ole-marun-un
246 Ojilenigba ole-mefa 
247 Ojilenigba ole-meje 
248 Ojilenigba ole-mejo 
249 Ojilenigba ole-mesan-an 
250 Ojilenigba odin-mesan-an 
252 Otalenigba odin-mejo 
253 Otalenigba odin- meje
254 Otalenigba odin-mefa 
255 Otalenigba odin-marun-un
256 Otalenigba odin-merin 
257 Otalenigba odin- meta 
258 Otalenigba odin-meji 
259 Otalenigba odin-kan 
260 Otalenigba 
261 Otalenigba ole-kan 
262 Otalenigba ole-meji
263 Otalenigba ole-meta 
264 Otalenigba ole-merin 
265 Otalenigba ole-marun-un 
266 Otalenigba ole-mefa 
267 Otalenigba ole-meje
268 Otalenigba ole-mejo 
269 Otalenigba ole-mesan-an 
270 Otalenigba ole-mewa/orulenigba odin-mewaa
271 Orinlenigba odin-mesan-an 
272 Orinlenigba odin-mejo 
273 Orinlenigba odin-meje 
274 Orinlenigba odin mefa  
275 Orinlenigba odin-marun-un 
276 Orinlenigba odin-merin
277 Orinlenigba odin-meta 
278 Orinlenigba odin-meji 
279 Orinlenigba odin-kan 
280 Orinlenigba
281 Orinlenigba ole-kan 
282 Orinlenigba ole-meji 
283 Orinlenigba ole-meta 
284 Orinlenigba ole-merin 
285 Orinlenigba ole-marun-un 
286 Orinlenigba ole-mefa 
287 Orinlenigba ole-meje 
288 Orinlenigba ole-mejo 
289 Orinlenigba ole-mesan-an (280+10)
290 Orinlelugba ole-mewaa/odunrin odin-mewaa (300-10)
291 Odunrun odin mesan-an (300-9)
292 Odunrin odin mejo (300-8)
293 Odunrin odin meje 300-7)
294 Odunrin odin mefa (300-6)
295 Odunrun odin marun-un (300-5)
296 Odunrun odin merin (300-4)
297 Odunrun odin meta (300-3)
298 Odunrun odin meji (300-2)
299 Odunrun odin kan (300-1)
300 Oodunrun 

 

Ezoic

Eka ise:- Asa 

Akole ise: ise akanse kan ni Awujo  Yoruba (project)

Gege bi a se salaye ninu idanilekoo ti o koja pe oniruru ise isenbaye/abinibi ni a n se ni ile Yoruba. 

Ezoic

Lara ise akanse ile awujo Yoruba ti a oo da wole ni sise ni ose yii ni ;

 1. Aro dida 
 2. Ikoko mimo 
 3. Ezoic

 

Eka ise:- litreso 

Akole ise:- litreso alohun to je mo ayeye /kika iwe apileko ti ijoba fowo si.

Lara litreso alohun ti o je  mo ayeye ni, 

 1. Rara 
 2. Bolojo 
 3. Alamo 

 

Rara 

Ezoic

Rara je litreso atigbadegba lawujo Yoruba. A n lo o lati fi oba, ijoye, olowo, olola, gbajum han .

Awon obinrin ile to  mo atupale oriki oko daadaa maa n fi rara sisun pon oko le. Tokunrin tobinrin ni o n sun rara.  Ewi yii wopo ni agbegbe Iseyin, Ogbomoso, Ede, Ikirun, Ibadan.  Apeere, 

            Akanni o 

Ezoic

            Omo lofamojo    

            Omo ola lomi 

            Kekere olowo oko mi o 

Ezoic

¬†¬†¬† ¬†¬†¬† ¬†¬†¬† T ‚Äėori‚Äô lukuluku¬†

¬†¬†¬† ¬†¬†¬† ¬†¬†¬† B ‚Äėemo eebo

Bolojo 

Ezoic

A n ko orin bolojo lati fi se  aponle, tu asiri, se efe, soro nipa oro ilu, oro aje, ki eniyan to n se rere ati lati dekun iwa aito. 

Awon okunrin yewa ni o saba maa n ko orin bolojo. A n ko orin bolojo ni ibi ayeye igbeyawo isomoloruko, oye jije, isile abbl. Apeere 

    Bo sale e wa ba mi lale

Ezoic

    Bo si je koro wa ba mi o jare 

    Bo sale e wa ba mi lale 

    Ohun o ba fi mi se 

Ezoic

    Gbogbo aye ni n o ro o fun 

 

Alamo 

Ezoic

Won n salamo lati bu eniyan ti n huwa ibaje bee ni won n loo lati ki eni to ba n nawo fun won ni bi ayeye.

Ewi yii gbajumo laarin awon ekiti. Awon obinrin ni o maa n salamo pelu eka ede ekiti.

Igbelewon :

Ezoic
 • Kin ni onka?
 • Ka onka lati 101-300
 • Mu ise akanse kan ni awujo ki o si salaye lekun un rere
 • Ezoic
 • Daruko awon litireso alohun ajemayeye ki o si salaye

Ise asetilewa: mu okan lara ise akanse ile Yoruba wonyi ki o fi se ise se:

 1. Ikoko mimo
 2. Ezoic
 3. Eni hihun

 

Ezoic