PRIMARY 1 YORUBA LANGUAGE

SECOND TERM EXAMINATION 2019
CLASS: PRIMARY 1                                                        
SUBJECT: YORUBA LANGUAGE
NAME:……………………………………………………………………………………
ERE OKOTO:
 1. Eniyan _____ ni o nta okoto nleekan naa  (a) meji   (b) mefa
 2. Ori _______________ didan ni a ti nta okoto  (a) eni       (b) ile
 3.  ______________ ni a fi nse okoto   (a) paanu    (b) igi
 4. Ti a bat a okoto sile, o maa ___________ rainrain  (a) jo (b) sun
 5. A maa ______________ okoto ni   (a) sun     (b) de  

 

 

ERE AYO

 

 

 1. Omo ayo __________ ni o nwa ninu iho Kankan. (a) mejo        (b) merin 
 2.   ______ ni omo Ayo       (a) Eso igi       (b) oronbo
 3.   Apa ___________ ni a maa nta ayo si (a) osi      (b) otun
 4.  Omo ayo ________ ni o ngbe oju opon ayo lapapo (a) mejidin ladota (b) mejile logun
 5.  Eniyan ______ ni o nta ayo olopon  (a) merin      (b) meji    

 

 

ORIN IREMOLEKUN  

 1.   Talo bami _______ wi o? (a) lomo     (b) legbon
 2.  ______ e lo ba a wi o? (a) egbon (b) iya
 3.   Bi o ku o, maa ra ___________ fun o (a) igi (b) aso
 4.  _________ orun ni iyemo lorun (a) egba        (b) okun
 5.  ________ mo ra la pono ka o (a) oko   (b) eru  

 

APA KERIN

 1. _________ je eran ile   (a) ewure                (b) erin
 2. A maa je ______ pupo     (a) eni (b) iya
 3.   Nitori _____________ re (a) aigboran  (b) ika
 4. Bi won ba na ewure tan,  a gbon _________ re mejeeji  pepe    (a) imu         (b) eti
 5.  Eyin ____________, e gbo, e maa se bi ewure     (a) omode                (b) agba
Spread the word if you find this helpful! Click on any social media icon to share

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Use the search box to search for any topics or subjects that you want