A lọ Apamọ́

Class: Pry two
Subject: Yoruba Studies
Akole: Alo Apamo

1. Alo o aalo, kilo bosomi ti ko ro to.
Kinni: OKINNI.

2. Alo o aalo,opa tinrin kanle o kanrun.
Kinni: OJO

3. Alo o aalo, awe obi kan aje doyo
Kinni: AHON

4. Alo o aalo, okun nho yaya osa nho yaya omo buruku tori bo.
Kinni:OMOROGUN

5. Alo o aalo, oruku tindin tindin oruku tindin tindin oruku bi igba omo gbogbo won lo le tiro
Kinni: EWA

*Ise kilaasi*

1. Alo o aalo, kilo bo somi ti ko ro to, kinni o?
(a) Okinni (b) Okuta

2. Alo o aalo, opa tinrin kanle o kanrun, kinni o?
(a) Irin. (b) ojo

3. Alo o aalo, awe obi kan a je doyo, kinni o?
(a)Ahon. (b) Eyin

4. Alo o aalo, okun nho yaya osa nho yaya omoburuku to ri bo, kinni o?
(a) Igi. (b) omorogun

5. Alo o aalo, oruku tindin tindin oruku tindin tindin oruku bi igba omo gbogbo won lo le tiro, kinni o?
(a) iresi. (b) Ewa.

(Visited 282 times, 1 visits today)
error: Content is protected !!