HAUSA LANGUAGE L1 FIRST TERM ZANGO NA DAYA AJI BIU

MAKO
BATU/KUMSHIYA
AYYUKA
1
HARSHE:
Ma’anar
furuci da gaɓoɓinsa. Misali – hanɗa, hanƘa, ganɗa, dasashi, makwallato ds.
2
HARSHE:
Ma’ana da
ire-iren jimla. Misali- jimla bayanau, jimla tambayoyi, jimla umarni, jimla
korewa.
3
ADABI:
Misalan
labarai masu tushen Karin Magana. Misali – in kunne yaji jiki ya tsira, kunne
ya girmi kaka ds.
4
ADABI:
Ma’ana da
rukunonin adabin baƘa. Misali – waƘoƘin baƘa, tatsuniyoyi, labarin gargajiya,
ds
5
FURUCI:
Cikakken
bayani akan gaɓoɓin furuci masu motsi da marasa motsi. Misali – harshe, hanɗa,
ganɗa, dasashi, ds.
6
HARSHE:
Bayan akan
jimla umarni da jimla tambaya. Misali – tafi !, zauna!, me Ali ya saya?, way
a mari binta? ds.
7
ADABI:
Gabatar da
rubutaccen wasan ƘwaiƘwayo.
8
ADABI:
Ci gaba da
labari mai tushen Ƙarin Magana.
9
ADABI:
Cikakken
bayani akan nau’o’in adabin baka. Misali – Tatsuniya, labarin gargajiya,
zaurance, barkwanci, Ƙarin Magana, waƘoƘi makaɗa, take da kirari, ds.
10
ADABI:
Nazari akan
rubutaccen wasan kwaikwayo. Misali – Jigo, salo, zubi da tsar, jarumi, ds.
11
ADABI:
Muhimmancin
adabin baka ga al’umma
12
ADABI:
Muhimmancin
wasan ƘwaiƘwayo ga al’umma
13
Bitan aikin baya/maiamitawa
14
Jarabawa

HAUSA LANGUAGE L1   FIRST TERM ZANGO NA DAYA          AJI BIU

Spread the word if you find this helpful! Click on any social media icon to share
Use the search box to search for any topics or subjects that you want