HAUSA LANGUAGE L1 FIRST TERM ZANGO NA DAYA AJI BIU

MAKO
BATU/KUMSHIYA
AYYUKA
1
HARSHE:
Ma’anar
furuci da gaɓoɓinsa. Misali – hanɗa, hanƘa, ganɗa, dasashi, makwallato ds.
2
HARSHE:
Ma’ana da
ire-iren jimla. Misali- jimla bayanau, jimla tambayoyi, jimla umarni, jimla
korewa.
3
ADABI:
Misalan
labarai masu tushen Karin Magana. Misali – in kunne yaji jiki ya tsira, kunne
ya girmi kaka ds.
4
ADABI:
Ma’ana da
rukunonin adabin baƘa. Misali – waƘoƘin baƘa, tatsuniyoyi, labarin gargajiya,
ds
5
FURUCI:
Cikakken
bayani akan gaɓoɓin furuci masu motsi da marasa motsi. Misali – harshe, hanɗa,
ganɗa, dasashi, ds.
6
HARSHE:
Bayan akan
jimla umarni da jimla tambaya. Misali – tafi !, zauna!, me Ali ya saya?, way
a mari binta? ds.
7
ADABI:
Gabatar da
rubutaccen wasan ƘwaiƘwayo.
8
ADABI:
Ci gaba da
labari mai tushen Ƙarin Magana.
9
ADABI:
Cikakken
bayani akan nau’o’in adabin baka. Misali – Tatsuniya, labarin gargajiya,
zaurance, barkwanci, Ƙarin Magana, waƘoƘi makaɗa, take da kirari, ds.
10
ADABI:
Nazari akan
rubutaccen wasan kwaikwayo. Misali – Jigo, salo, zubi da tsar, jarumi, ds.
11
ADABI:
Muhimmancin
adabin baka ga al’umma
12
ADABI:
Muhimmancin
wasan ƘwaiƘwayo ga al’umma
13
Bitan aikin baya/maiamitawa
14
Jarabawa