Akole Eko Tóòni : Onka ni ede Yoruba lati ori Aarun de ori Ogorun (5-100):

Date: Friday, 1st May, 2020.

Class: Pry four

Subject: Yoruba Studies

 

Akole: Onka ni ede Yoruba lati ori Aarun de ori Ogorun (5-100):

 

5-Aaron

10-Eewa

15-Aarundinlogun

21-16-Erindinlogun

17-Etadinlogun

18-Ejidinlogun

19-okandinlogun

20-Ogun

21-Okanlelogun

22-Ejilelogun

23-Etalelogun

24-Erinlelogun

25-Arundinlogbon

26-Erindinlogbon

27-Etadinlogbon

28-Ejidinlogbon

29-Okandinlogbon

30-Ogbon

35-Aarundinlogoji

40-Ogoji

45-Arundinladota

50-Adorable

55-Arundinlogota

60-Ogota

65-Arundinladorin

70-Adorin

75-Arundinlogorin

80-Ogorin

85-Aarundinladorin

90-Adorun

95-Arundinlogorun

100-Ogorun

 

Review work:

 

Kinni oruko awon nomba wonyii ni ede yoruba:

 

1: 25- (a-Arundinlogbon b-Arundinlogun)

2: 35- (a-Arundinlogorin b-Arundinlogoji)

3: 60- (a-ogota b-ogoji)

4: 55- (a-Arundinlogoji b-Arundinlogota)

5: 20- (a-ogbon b-ogun)

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *