HAUSA LANGUAGE L1 THIRD TERM ZANGO NA UKU AJI BIU

MAKO
BATU/KUMSHIYA
AYYUKA
1
HARSHE:
Ma’ana da
ire-iren rukunonin kalmomi. Misali – suna, wakilin suna, aikatau, bayanau ds.
2
HARSHE:
Cikakken
bayani akan wasiƘan neman aiki
3
AL’ADA:
Ma’anar ibada da muhimmancinta. Misali –
Ƙarfafa imani, kyautata mu’amala, samun tarbiyya, ds.
4
AL’ADA:
Hanyoyin kyautata tattalin arziki da misalansa.
Misali –  noma, kiwo, sana’o’in hannu,
cinikayya, ds.
5
HARSHE:
Ci gaba da
bayanin ginin kalma (tilo da jam’i)
6
AL’ADA:
Ci gaba da rubutun wasiƘa (yan uwa da
abokin)
7
AL’ADA:
Cikakken
bayani akan ire-iren ayyukan ibada. Misali – sallah, azumi, zakkah,
hajj/ziyara, sada zumunci, sadaka, kyauta, tarbiyys, mu’amala, ds.
8
AL’ADA:
Cikakken
bayani akan hanyoyin kyautata tattalin arziki. Misali – noma da kiwo na
zamani, sarrafa kayan abinci, sana’o’in hannu, ds.
9
AL’ADA:
Tasarin
cinikayyar zamani akan ta gargajiya.
10
AL’ADA:
Kyawawan
dabi’u da munana. Misali – faɗin gaskiya, rikon amana, zumunci, sata, gulma,
shaye-shaye, ds.
11
AL’ADA:
Ingancin
tsaftar jiki da ta tufafi. Misali – wanka, wanki, aski, kitso, yanke farce,
goge hakori, ds.
12
Bitar akin baya/maimaitawa
13
Jarabawa

HAUSA LANGUAGE L1   THIRD TERM ZANGO NA UKU            AJI BIU

Spread the word if you find this helpful! Click on any social media icon to share
Use the search box to search for any topics or subjects that you want