YORUBA LANGUAGE PRIMARY 5 SECOND TERM EXAMINATION IWE KIKA DAROSA

SECOND TERM EXAMINATION 2019 CLASS: PRIMARY 5                                                         SUBJECT: YORUBA LANGUAGE NAME:…………………………………………………………………………………… 1.)   Ko orin ibile kan fun ayeye, eyikeyi ti o ba mo, o le je nibi igbeyawo, nibi isomo loruko tabi nibi oye jije   2.)   Daruko igbese marun-un ninu asa igbeyawo abinibi ki o se alaye okan ninu won IWE KIKA DAROSA 1.)   Kini so darosa di olokiki? (a) ile ti o ko    (b) egbe ti o nko   (d) eko ti o ko (e) owo ti o ni 2.)   Ona wo ni darosa ngba ran mekunnu lowo (a) o nya won lowo     (b) o nran won nile eko   (d) o nfun won ni ise se (e) o nya won nile gbe   3.)   Iru iranlowo wo ni darosa nse fun awon akekoo?  (a) o nraso ile-eko fun won      (b) o nfun won ni eko-ofe    (d) o nra aso odun funwon  (e) o nfun won ni ebun owo   4.)   Nibo ni darosa ti nri owo tire? (a) nibi ole jija    (b) nibi jibiti lilu    (d) nibi iranlowo (e) nibi ile-ise re 5.)   Darosa nfe ki omode ______ (a) feran obi    (b) maa sa ni ile-eko  (d) fi oju si eko re  (e) di fole fole   OWE ILE YORUBA   1.)   Pari owe yii: Agba kii nwa loja __________________________________________________ 2.)   Bami na omo mi, _____________________________________________________________ 3.)   Ile ti a fi ito mo ______________________________________________________________ 4.)   Esin iwaju, __________________________________________________________________ 5.)   Obe ti baale ile kii nje, _________________________________________________________
error: Content is protected !!