SECOND TERM EXAMINATION YORUBA PRIMARY 1

 

 

CLASS: PRIMARY 1                          

SUBJECT: YORUBA

NAME:………………………………………………………………………………..

Di awon alafo won yii

 1. Ojo __________ ki baba re (a) o duro (b) o dubule (d) o dobale
 2. Aina _________ ki iya re. (a) kunle (b) sun (d) joko
 3. ___________ ni Ojo wa nigba ti o fun baba re ni ada (a) ijoko (b) iteriba (d) sun
 4. Awon ___________ Adeolu ni won sare lo gba eru ori Adeolu (a)Egbon (b) Iyekan (d) Aburo
 5. ga____ri     (a) d (b) a (d) u
 6. ire ____e  (a) c (b) k (d) gh
 7. Agb____do (a) a (b) e (d) g
 8. Ab____la (a) e (b) p (d) gh
 9. A____an (a) u  (b) d (d) k
 10. Ib____n (a) w (b) c  (d) o
 11. Inu _________ ni eleye n gbe (a) ita (b) igboro (d) ile
 12. Eyele ki I gbe inu ____________ (a) oko (b) igbe (d) ode
 13. O  ___________ to ni  to ni (a) je  (b)  mo  (d) wo
 14. O fi ____________toni toni bora (a) ori (b) iye  (d) apa
 15. ___________ leyele laarin awon eye. (a)idoti (b) orun n (d)Afinju

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CLASS: PRIMARY 1                                  

 

 

 SUBJECT: CREATIVE ARTS

 

 

NAME:………………………………………………………………………………..

 

Draw and colour Nigeria Flag

 

 

 

Colour this chair and head-rest with two colours

(Visited 48 times, 1 visits today)
error: Content is protected !!