Yoruba CLASS: Olodun kaarun

 

SECOND TERM EXAMINATION. 2016/ 2017

SUBJECT: Yoruba CLASS: Olodun kaarun.

DATE: ________________________________. TIME: 1 HOUR.

NAME: ___________________________________________

Fala si idi oro ise to wa ninu awon gbolohun wonyi :

 1. Sade n gun keke.
 2. Aja gbe egungun eran.
 3. Oluko ra oko tuntun.
 4. Yemi n je eba ati obe eja .
 5. Awon akekoo n se idanwo.

Fala si idi oro-oruko ti o wa ninu gbolohun yii

 1. Osan naa dun pupo .
 2. Sade ra bata.
 3. Bade n ka iwe .
 4. Ojo n ro .
 5. Oorun na mu pupo.

IPIN B

Daruko orisi nnkan marun –un ti o je idana

 1. _____________________
 2. _____________________
 3. ____________________
 4. ____________________
 5. _____________________[mediator_tech]

IPIN D

Ko awon figo wonyi ni ede Yoruba

 1. 50 =_________________________
 2. 60=_________________________
 3. 70=_________________________
 4. 80=_________________________
 5. 90=________________________

 

(Visited 252 times, 1 visits today)
error: Content is protected !!