Tag: YORÙBÁ

Third Term Examinations Primary 3 Yoruba

THIRD TERM SUBJECT: YORUBA                                          CLASS: KILAASI  KETA Dahun  gbogbo  awon  ibeere  wonyi Apa  ibo ni a ti gbodo maa  rin ti a ba n rin ni opopona oko (a) apa osi  (b)  apa otun  (d) 

Third Term Examinations JSS 2 Yoruba

THIRD TERM IJIYA FUN IJIWE DAKO NI LILE KURO NI ILE IWE MASE KOPA NINU RE . JSS TWO – YORUBA LANGUAGE Wakati…….Wakati meji IPIN A: Akiyesi : Ka ayoka yi daadaa ki o si dahun awon ibeere isale yii. Eni a wi fun oba je o gbo “ori okere koko lawo” ni Orin ti

2nd Term Summative Test Grade 3 Yoruba

IDANWO SAA KEJI.   ISE (SUBJECT): YORUBA   KILAASI: ALAKOOBERE KETA (PRIMARY 3)   1.Ikoko ni ni ede Geesi.(a) spoon (b) fork (d) pot.   2.___________ ni a máa ń fi rori sún  a) ikoko (b) abo (d) irori. 3.Eranko ile ni ___________ je (a) Ewure (b) Ejo (d) Esinsin   4.Ninu onka Yoruba, ___________

Yoruba Primary 3 Second Term Examination

2ND TERM EXAMINATION 2012 CLASS: PRIMARY 3   SUBJECT: YORUBA LANGUAGE   NAME:   Comprehension Oko Oluko Oko oluko wa ko sise Awon ore re n ba a ti i Ti awon ore re ba ti I daadaa, Yoo sise kia kia Eje ki a ba a ti I, Ki o le sise kiakia A

Yoruba Primary 1 First Term Examinations

FIRST TERM EXAMINATION 2021/2022 CLASS: PRIMARY 1 SUBJECT: YORUBA LANGUAGE NAME:………………………………………………………………………………… 1.) LETA EDE YORUBA A ________ D ________ Ę ________ G _________ I _________ J ________ L ________ N _________ Ǫ ________ R ________ Ș 2.) LILO FAWELI EDE YORUBA PELU AWORAN WON: 1.) (a) awo (b) igba (4.) (a) imu (b) ojo 2.)

YORUBA LANGUAGE PRIMARY 2 FIRST TERM EXAMINATION

FIRST TERM EXAMINATION 2021/2022 CLASS: PRIMARY 2 SUBJECT: YORUBA LANGUAGE NAME:…………………………………………………… ORIN AKOMONIWA: OMO RERE i.) Omo rere kii ___________ (a) puro (b) sise ii.) Omo rere kii ___________ (a) kawe (b) jale iii.) Omo rere kii ___________ (a) we (b) seke iv.) Omo rere kii ___________ (a) ja (b) sun v.) Omo rere kii

YORÙBÁ PRIMARY 3 FIRST TERM EXAMINATION

FIRST TERM EXAMINATION 2021/2022 CLASS: PRIMARY 3 SUBJECT: YORUBA LANGUAGE NAME:……………………………………………………… EWI: IBAWI E dake je je je Omo ile eko, e gbohun enun mi, E je nkorin ara si yin leti Bee romo ile eko Ti-nsojika Ti-nwarun-unki To tun nkotiikun soro agba IBEERE: 1.) Arofo yii nba omo ________________ wi (a) ile-eko (b) ile-ise

Yoruba Primary 4 First Term Examinations

FIRST TERM EXAMINATION 2021/2022 CLASS: PRIMARY 4 SUBJECT: YORUBA LANGUAGE NAME:…………………………………………………… IWE KIKA: ASIMU OLE 1.) __________ ni oruko oja ilu pokii (a) ikilo (b) oroorun (d) ayelu 2.) Ohun ti o se akoba fun pokii ni pe _____________ (a) o ni ore pupo (b) o nra epa je (d) o nlo si oja ayelu

Yoruba Primary 5 First Term Examination

FIRST TERM EXAMINATION 2021/2022 CLASS: PRIMARY 5                                                      SUBJECT: YORUBA LANGUAGE   NAME:…………………………………………   ERE IDARAYA: ERE AYO Omo Ayo me lo ni o maa nwa ni oju opon ayo

Yoruba Primary 6 First Term Examinations

FIRST TERM EXAMINATION 2021/2022 CLASS: PRIMARY 6 SUBJECT: YORUBA LANGUAGE   NAME:…   IWE KIKA: IYI ISE SISE 1. Ibo ni orisun gbogbo iwa ibaje? (a) Ile-eko (b) inu oko (d) Odede 2. Ewo ni kii se iwa ibaje ninu awon wonyii (a) ole (b) akikanju (d) ojukokoro 3. Iwa Agbeke di awokose fun awon