ÒǸKÀ LÁTI E̩GBE̩RÚN ME̩WAA TITI DE E̩GBÀÁWÀÁ (10,000-20,000)

Ò̩SÈ̩ KIINI

AKOONU ISE

1    EDÉ, ÀSA ATI LITIRESO:s

Agbeyewo idanwo taamu to koja; idahun si awon ibeere.

 

2.    ÈDÈ:

Òǹkà láti e̩gbe̩rún me̩waa titi de e̩gbàáwàá (10,000-20,000).

LITIRESO: Kika iwe litireso ti a yan fun taamu yii:- Agbeyewo oro akoso Onkowe, ohun ti itan naa da lori.

 

ÀKÓÓNU IS̩É̩

ÒǸKÀ LÁTI E̩GBE̩RÚN ME̩WAA TITI DE E̩GBÀÁWÀÁ (10,000-20,000)

10,000 – E̩gbàárùn-ún ———– 2000 x 5

11,000 – È̩é̩dé̩gbàafà ———— 2000 x 6-1000

12,000 – E̩gbàafà ————— 2000 x 6

13,000 – È̩é̩dé̩gbàaje ———– 2000 x 7-1000

14,000 – E̩gbàaje ————– 2000 x 7

15,000 – È̩é̩dé̩gbàajo̩ ———- 2000 x 8-1000

16,000 – E̩gbàajo̩ ————– 2000 x 8

17,000 – È̩é̩degbàasàn-án ——- 2000 x 9-1000

18,000 – E̩gbàasàn-án ——– 2000 x 9

19,000 – È̩é̩dè̩gbàawá ——– 2000 x 10-1000

20,000 – E̩gbàawàá (tàbí ò̩ké̩ kan) 2000 x 10

 

ÀKÍYÈSÍ

20 – Okòó

40 – Òjì

60 – Ò̩ta

80 – Ò̩rin

ÌGBÉLÉWÒ̩N:

1. Nó̩ḿbà wo ló dúró fún òǹkà Yorùbá yìí: e̩gbàajo̩?

A. 15,000

B. 19,000

D. 16,000

E. 8,000

2. Èwo nínú àwo̩n wò̩nyí ló dúró fún òjìlélé̩gbàarin ó dín méjì?

A. 3088

B. 8038

D. 3038

E. 8380

IS̩É̩ ÀKÀNS̩E

Ko̩ àwo̩n nó̩ḿbà wò̩nyí ní òǹkà Yorùbá:

4,020

10,040

8,080

6,190

18,080

LITIRESO: Kika iwe litires̩ò̩ ti a yan fun taamu yii:- Agbeyè̩wò oro akoso Onkowe, ohun ti itan naa da lori.