Kinni oruko awon nomba wonyii ni ede yoruba:

Date: Friday, 1st May, 2020.

Class: Pry two

Subject: Yoruba Studies

 

Akole:onka ni ede Yoruba lati ori ookan de ogun

1-Ookan

2-Eeji

3-Eeta

4-Eerin

5-Aarun

6-Eefa

7-Eeje

8-Eejo

9-Eesan

10-Ewaa

11-Okanla

12-Ejila

13-Etala

14-Erinla

15-Aarundinlogun

16-Eerindinlogun

17-Eetadinlogun

18-Ejidinlogun

19-Okandinlogun

20-Ogun

 

Review work:

Kinni oruko awon nomba wonyii ni ede yoruba:

 

1: 8- (a-Eejo b-Eewa)

2: 6- (a-Eerin b-Eefa)

3: 9- (a-Eesan b-Eeje)

4: 13- (a-Okanla b-Etala)

5: 12- (a-Ejila. b-Eewa)

Sharing is Caring – Pass It On

Add a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *