Second Term Plan Examination Yoruba Primary School

 

 

IDANWO TAAMU KEJI

SUBJECT: YORUBA CLASS: KILAASI KEJI

Dahun gbogbo awon ibeere wonyii.

1. Tani a n pe ni alapamasise (a) olopa (b) ole

2. Kin ni ole pati ninu arofo iwa ole ko dara?

(a) ile-eko (b) soosi

3. Kin ni atunbotan oro yi? W + a = (a) wa (b) ga

4. Kin ni A + de = (a) Ede (b) Ade

5. Kin ni a n pe apapo faweeli ati konsonanti? (a) alifabeeti (b) silebu

6. Apapo _____ ni a fi n seda oro (a) gbolohun ati gbolohun (b) konsonanti ati faweeli

7. Ona kan Pataki ti a fin mo afinju ni (a) aso idoti (b) aso mimo

8. Aisan onigbameji ni a mo si (a) kolera (b) eyin riro

9. Ona ti a le fi se itoju ara wa ni (a) wiwe ni osoose (b) wiwe ni ojoojumo

10. Kin ni a n pe aisan iba (a) malaria (b) cough

11. Ta ni Iya Toriola (a) Adepate (b) Bukola

12. Kin ni oruko baba toriola (a) Jemisi

(b) abinuwawaje

13. Kilaasi wo ni Toriola wa? (a) kilaasi keji

(b) kilaasi keta

14. Ise wo ni baba Toriola n se (a) Awako (b) agbe

15. Ijanba wo ni o sele si Toriola? (a) oju re fo

(b) eti re di

IPIN KEJI

Dahun gbogbo awon ibeere wonyi.

a. Ko atunbotan awon oro onisebu wonyi

1. e + ye = __________________

2. o + mi = __________________

3. e + wa = ___________________

4. i + gi = _______________________

5. o + wo = ____________________

B. Kale mo marun -un ninu ohun ti a fi n tun wa se.

Igbale, odo, aga, ada, reeki, omi, tabili, telifisani, ikole

D. Ko leta faweeli marun –un jade

i. __________________________________

ii. __________________________________

iii. _________________________________

iv. ________________________________

v. ___________________________________

 

 

 

 

(Visited 666 times, 1 visits today)
error: Content is protected !!