SECOND TERM EXAMINATION 2019 CLASS: PRIMARY 2 SUBJECT: YORUBA LANGUAGE

SECOND TERM EXAMINATION 2019 CLASS: PRIMARY 2                                                         SUBJECT: YORUBA LANGUAGE NAME:…………………………………………………………………………………… ERE AYO 1.)  ________ ni igi gbooro gidi ti a gbe iho mejila si (a) opon ayo         (b) awo ayo 2.)  Omo ayo __________ ni o nwa ninu iho Kankan. (a) mejo     (b) merin 3.)  Apa ___________ ni a nta ayo si (a) otun          (b) osi 4.)  Enikan _________ ni o nta ayo olopon leekan naa (a) merin    (b) meji 5.)  Omo ayo ______ ni o ngbe ni oju opon ayo lapapo (a) mejidinladota (b) merinlelogun   ALO  APAMO 1.)  Alo o, alo o, okun nho yaya, osa nho yaya, omo buruku tori bo, kini o (a) irin    (b) omorogun 2.)  Alo o, alo o, opa tinrin kanle, o karun, kini o (a) ojo     (b) agbara 3.)  Alo o, alo o, oruku tindin tindin, oruku tindin tindin, oruko bi igba omo, gbogbo won lo le tiro, kini o   (a) ata   (b) ewa   4.)  Alo o, alo o, mo nlo soyo; mo koju soyo, mo nbo loyo, mo koju soyo, kini o (a) ilu     (b) igba 5.)  Alo o, alo o, aso baba mi kan laelae, aso baba mi kan laelae, eti lo ngbo, kii gbo laarin,  kini o  (a) agbara       (b) odo   ALO APAGBE: IJAPA  ATI  OKERE   1.)  _________ ati okere  je ore   (a) asin        (b) ijapa 2.)  _______ kii  se ore won        (a) ijapa       (b) asin 3.)  Ijapa la ija ___________ (a) ogbon (b) eru 4.)  Ija sele laarin ________ ati ______ (a) ijapa ati asin (b) asin ati okere 5.)  Inu bii asin gidigidi, o sig e e je ni __________ (a) imu (b) ese     IMOTOTO  ILE 1.)  _______ nge koriko ti o wa ni ayika ile (a) Tunde        (b) Kola 2.)  _________ ngba idoti ati panti inu ile sita   (a) Yemi   (b) Bola 3.)  Mama ________ sese fo aso tan ni   (a) Bola      (b) Kemi 4.)   Baba ________ naa fe sun panti ti won ti ko jo nina   (a) Kola        (b) Tunde 5.)  O n sa wonsi ori _________ isasosi (a) okun      (b) igi  
(Visited 34 times, 1 visits today)

error: Content is protected !!